Infrastruktura

Konstancin w I strefie

Mieszkańcy, przede wszystkim systematycznie korzystający z autobusów warszawskiego Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM), powinni być zadowoleni. Podczas kilkugodzinnej dyskusji nad budżetem gminy na przyszły rok rada miejska zdecydowała, że przeznaczy 1,2 mln zł na objęcie całego obszaru stołeczną I strefą biletową...

czytaj dalej

Parking „Parkuj i Jedź” w Konstancinie

W Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej wzdłuż torów kolejowych i ul. Świetlicowej w przyszłości mógłby powstać dworzec z pętlą autobusową, peronem szynobusów do Warszawy oraz z parkingiem „Parkuj i Jedź” dla samochodów i rowerów. Jednak żeby budowa była w ogóle kiedykolwiek możliwa, samorząd...

czytaj dalej

Mieszkanie plus?

Czy coś może być jednocześnie płaskie i wypukłe? Cóż jest bardziej płaskiego niż powierzchnia jeziora w bezwietrzną pogodę? Każde dziecko wie, bo widzi, że ziemia jest płaska. Ale jeśli spojrzymy z kosmosu? Tak oto perspektywa może diametralnie zmienić to, co widzimy. Tak też jest z programem M+. Diagnoza, na której...

czytaj dalej

O projekcie Studium zagospodarowania gminy Piaseczno.

Do 14 sierpnia był w gminie wywieszony projekt zmiany Studium, jest on nadal dostępny w pod adresem . Zorganizowana przez gminę publiczna debata o projekcie nie wzbudziła dużego zainteresowania. Z pośród przybyłych ok.30 osób połowę stanowili właściciele gruntów nie przewidzianych pod zabudowę w Studium, a ...

czytaj dalej

Puławska bis

Największa bolączką Mieszkańców naszego Powiatu jest dojazd do Warszawy. W godzinach szczytu przejazd kilku kilometrów Puławską może zająć i godzinę. Dojazd do autostrady w okolicach Magdalenki, czy Janek, zajmuje z Mysiadła, czy Piaseczna, prawie pół godziny- więc też sprawy nie rozwiązuje. Dlatego wszyscy czekamy na...

czytaj dalej
93c72a7677fadb34cf2ac00704144856nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn