Polityka

Na jaką partię chciałbym głosować?

Na jaką partię chciałbym głosować?

 1. Wstrzyma dalsze zadłużanie się Polski, przedstawi realny plan naprawy finansów
 2. Przywróci ład konstytucyjny
 3. Zmieni system podatkowy, obniży koszty pracy
 4. Będzie proeuropejska, wprowadzi euro
 5. Podwyższy próg wieku emerytalnego
 6. Zaproponuje nowy system emerytalny
 7. Zwiększy w ciągu dwóch lat finansowanie ochrony zdrowia do 7 PKB
 8. Zwiększy nakłady na edukację
 9. Znamiennie obniży liczbę osób zatrudnionych w urzędach publicznych
 10. Wprowadzi jasne zasady konkursów na stanowiska w urzędach publicznych
 11. Obniży wydatki na obronność
 12. Wprowadzi w czyn konstytucyjny rozdział kościoła od państwa w tym finansowy
 13. Zaproponuje całościowy program walki ze smogiem
 14. Zaproponuje wyważony i sprawiedliwy alternatywny program dla 500+
 15. Zwiększy dostępność do żłobków i przedszkoli
 16. Stworzy prawo aby przyspieszyć postępowania sądowe
 17. Będzie wspomagał rolnictwo intensywne (wysokotowarowe) i specjalistyczne
 18. Będzie tworzył racjonalne zasady dla ochrony środowiska
 19. Przywróci handel w niedziele
 20. Zaproponuje nowe rozwiązania opłat autostradowych
 21. Zlikwiduje IPN

 

Janusz Krzymień

tagi

Informacje

Nadchodzące wydarzenia

There are no upcoming events at this time.

8d060b4b49401640e1055f70bef8def6LLLLLLLLLLLL