News Top

Porozumienie w Piasecznie!!!!

Tekst wczorajszej deklaracji podpisanej przez .N i PO a także lokalne komitety jak Wspólne Razem i Sport i Kultura.

„Mija blisko 30 lat od czasu, kiedy Polska po bezkrwawej rewolucji powróciła do rodziny nowoczesnych europe- jskich demokracji. Polacy odzyskali realny wpływ na kształtowanie i recenzowanie działań władz, możliwość samostanowienia o swojej przyszłości. Znów staliśmy się prawdziwymi gospodarzami swojego kraju, swoich wsi, miasteczek i miast.
Dziś stajemy przed dramatycznym wyzwaniem, aby ten wspólny sukces ochronić. Aby nie dopuścić do dalszego niszczenia prawa, autorytetu Polski na arenie międzynarodowej, destrukcji osiągnięć samorządów i społeczeństwa obywatelskiego. Podpisane pod niniejszą Deklaracją organizacje reprezentują szerokie spektrum poglądów politycznych, ekonomicznych i społecznych. Choć często różnią nas programy, to zawsze łączą fundamentalne wartości i głęboka troska o przyszłość naszej Ojczyzny.
Głęboko wierzymy w Polskę opartą o europejskie rozumienie i tradycje państwa prawa, demokrację ugruntowaną w realnym trójpodziale władz. Polskę, w której wolność i godność obywatela są wartościami nadrzędnymi, a każda władza, zgodnie z duchem i literą Konstytucji, służy wszystkim jej mieszkańcom. Wierzymy, że podstawą harmonijnego życia społecznego jest rzeczowa, szczera i otwarta debata, a nie język dzielenia i pogardy, populizmu i demagogii. Pragniemy państwa i społeczeństwa otwartego i tolerancyjnego, szanującego wolę mniejszości, wolnego od dyskryminacji i uprzedzeń, wolnego od rasizmu, antysemityzmu i wszelkich przejawów faszyzmu. Państwa, będącego odpowiedzialnym członkiem Unii Europejskiej, wypełniającego swoje zobowiązania i podzielającego wartości leżące u podstaw wspólnoty.
Deklarujemy, że będziemy współpracować w obronie tych wartości – dla Powiatu Piaseczyńskiego,
dla Mazowsza, dla Polski. Będziemy bronić prawa i instytucji państwa przed ich instrumentalnym wykorzy- stywaniem. Będziemy bronić praw samorządów do określonej w Konstytucji niezależności
od władzy centralnej i prawa mieszkańców do swobodnego wyboru swych przedstawicieli.
My, Sygnatariusze Deklaracji Piaseczyńskiej, jesteśmy gwarantami kontynuacji zmian, jakie zachodzą w naszych gminach i w naszym powiecie. Świadomi zagrożeń, przed jakimi stoi nasza Ojczyzna zapewnimy budowę wspólnoty lokalnej dla dobra wszystkich jej obywateli. Będziemy łączyć, szanując różnorodność społeczności gmin, będzie- my zmieniać naszą małą ojczyznę na miarę oczekiwań i marzeń nas wszystkich. Mieszkańców.
Zobowiązujemy się do współpracy w tegorocznych wyborach samorządowych w powiecie piaseczyńskim
w ramach inicjatywy obywatelskiej „Samorządowcy Dla Powiatu Piaseczyńskiego. Koalicja demokratyczna”.
Samorządy będą demokratyczne!”

Informacje

Nadchodzące wydarzenia

There are no upcoming events at this time.

cc115d689ff00854c411cbfb1d06f77cggggggggggggggggggggg