Nowe Technologie

SOR- po roku

Minął rok z kawałkiem od ogłoszenia SORu, czyli Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Czytamy w niej:

Realizacja celów Strategii będzie wymagała zaangażowania ok. 1,5 bln zł do 2020 r. Głównym źródłem finansowania działań rozwojowych będą publiczne fundusze krajowe. Rozwój będą wspierały środki UE oraz środki prywatne – ok. 0,6 bln zł. 

Czyli z publicznych funduszy krajowych przewidziano na rozwój dodatkowo 900 mld zł, czyli rocznie około 200 mld zł.

Przypominam, że w budżecie Polski mamy około 400 mld zł, a deficyt 30-40 mld zł.

Na działania B+R mamy z budżetu znacznie mniej niż 10 mld zł. Natomiast SOR przewiduje ponad 20 mld zł w roku 2020. Podobny wzrost ma być w wydatkach na B+R w przedsiębiorstwach.

Dlatego apeluję do Polityków Opozycji i Dziennikarzy- pytajcie Polityków PiSu o SOR, bo to ilustruje sposób funkcjonowania naszego państwa.

Michał Leszczyński

P.S. Obrazek narysował ś.p. Piotr Pierański- wspaniały Fizyk i Przyjaciel Internetowy.

 

tagi

Informacje

Nadchodzące wydarzenia

There are no upcoming events at this time.

d6b1d64671080580e6ff3476c5810a53KK