Nowe Technologie

Edukacja, badania naukowe, innowacyjna gospodarka

 

 1. Rząd PiS kontynuuje politykę (czyli brak polityki) poprzednich rządów, którą można scharakteryzować następująco:
 • Katastrofalna obniżka poziomu nauczania przedmiotów ścisłych od przedszkola do doktoratu (poziom obecnej matury na poziomie egzaminu do liceum przed 40 laty),
 • Żenująco niski poziom finansowania badań (3-5 razy mniej na głowę mieszkańca w porównaniu z krajami rozwiniętymi),
 • Brak polityki naukowej, czyli wyboru dziedzin strategicznych przy wygaszaniu nieperspektywicznych. Wybór takich dziedzin jest zawsze obarczony dużym ryzykiem, ale stwarza szansę na sukces,
 • Utrzymywanie małych grupek badawczych, nie mających jakiejkolwiek szansy na opracowanie atrakcyjnej komercyjnej technologii,
 • Nominacje na profesorów ludzi bez dorobku międzynarodowego przez gremia (Komisja ds. Stopni Naukowych) także bez takiego dorobku,
 • Brak weryfikacji, czy działania B+R w firmach są z obszaru high-tech (wiele działań jest zaliczanych do B+R i dofinansowanych z budżetu nauki , a nie powinno),
 • Marnowanie infrastruktury badawczej wybudowanej ostatnio za ponad 20 mld zł z Funduszy Europejskich- wykorzystanie tej infrastruktury wymaga 2-4 mld rocznie dodatkowych środków z budżetu,
 • Mianowanie na prezesów państwowych molochów ludzi bez jakiejkolwiek wizji świata za kilkanaście lat, bojących się podejmowania jakiegokolwiek ryzyka, co uniemożliwia stworzenie polskich czeboli technologicznych,
 • Deprecjonowanie autorytetów naukowych, głównie z dziedziny prawa, ale nie tylko,
 • Brak edukacji popularnonaukowej w mediach publicznych.
 1. Minister Gowin wprowadził zasady finansowe promujące posiadania 13-tu studentów na pracownika naukowego wyższych uczelni. Ograniczy to radykalnie ilość studentów, co powinno podnieść poziom nauczania. Problemem jednak jest to, że zapotrzebowanie w Polsce i Europie na inżynierów wielu specjalności przewyższa podaż, i dlatego dużo lepszym (ale kosztownym) rozwiązaniem byłoby zwiększenie kadry naukowej uczelni przez zatrudnianie naukowców z PAN i z zagranicy.
 2. Prezes PAN, prof. J. Duszyński zapowiada stworzenie nowego uniwersytetu  na bazie instytutów PAN. Brak jest jakichkolwiek jednak konkretów, jak taka uczelnia miałaby funkcjonować. Wydaje się, że dużo logiczniejszym rozwiązaniem byłaby współpraca instytutów PAN z uczelniami, co mogłoby pozwolić na niezmniejszanie ilości studentów na ważnych kierunkach technicznych, a w wielu przypadkach podnieść poziom nauczania.
 3. Rząd PiS, działając w kierunku Polexitu, naraża nas na całkowitą kapitulację technologiczną w stosunku do Azji i USA, ponieważ tylko bardzo silnie zjednoczona Europa ma szansę na nadrobienie dystansu technologicznego w dziedzinach, w których Europa straciła wysoką pozycję w ostatnich 20 latach.
tagi

Informacje

Nadchodzące wydarzenia

There are no upcoming events at this time.

3b89d5555382e902966e7a8fce13b8d2HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH