Infrastruktura Konstancin-Jeziorna

Parking „Parkuj i Jedź” w Konstancinie

W Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej wzdłuż torów kolejowych i ul. Świetlicowej w przyszłości mógłby powstać dworzec z pętlą autobusową, peronem szynobusów do Warszawy oraz z parkingiem „Parkuj i Jedź” dla samochodów i rowerów. Jednak żeby budowa była w ogóle kiedykolwiek możliwa, samorząd musiałby najpierw pozyskać nieruchomości od prywatnych właścicieli i zmienić plany zagospodarowania tej części miasta.

Konstancińscy samorządowcy chcieliby, żeby przy ul. Warszawskiej w przyszłości powstało coś w rodzaju centrum komunikacji publicznej. Rada Miejska podjęła uchwały zobowiązujące burmistrza do pozyskania niezbędnych nieruchomości oraz do zmian w miejscowym planie, które umożliwiłyby taką budowę. Do niedawna urząd chciał pozbyć się części terenów między torami a ul. Świetlicową. Jednak radni nie tylko nie zgodzili się na ich sprzedaż wieczystym użytkownikom, lecz także zobowiązali burmistrza, by gmina część działek pozyskała. Zdecydowali, że atrakcyjne nieruchomości powinny być przeznaczone na cele publiczne.

„Gmina Konstancin-Jeziorna nie posiada w centrum miasta nieruchomości nadających się pod budowę strategicznych dla gminy uzdrowiskowej parkingów „Parkuj i Jedź” dla samochodów i rowerów, na pętlę autobusową wraz ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych oraz na przystanek kolejki podmiejskiej (szynobusu) lub tramwaju” – czytamy w uzasadnieniu uchwały Rady Miejskiej.
Obecnie na użytkowanych przez rożne firmy działkach między torami i ulicami Warszawską oraz Świetlicową znajdują się m.in. skład budowlany oraz magazyny. Radni stwierdzili, że zaniedbany teren jest „złą wizytówką miasta” i jak najszybciej należy to zmienić. Przeznaczenie nieruchomości na cele publiczne pozwoli na „zdecydowaną poprawę komunikacji miejskiej, poprawę estetyki miasta oraz ładu przestrzennego gminy jako uzdrowiska” – uzasadniają radni. Budowa dużej pętli autobusowej w tym miejscu zdaniem samorządowców umożliwiłabyzintegrowanie systemu komunikacyjnego miasta. Z jednego miejsca można byłoby odjechać w każdym kierunku. Usprawniłoby to nie tyko funkcjonowanie transportu publicznego do Piaseczna i Warszawy, lecz także wewnątrzgminnych linii autobusowych typu „L”. Obecnie przystanki końcowe „elek” znajdują się w różnych częściach gminy, na wąskich ulicach, utrudniając tym samym ich przejezdność.

Już trwają rozmowy urzędników w sprawie zakupu nieruchomości. Rozpoczęto także długotrwałe procedury planistyczne. Pomysł konstancińskich samorządowców w dużej mierze zależy także od przychylności władz województwa. Otóż ulicę Warszawską wzdłuż torów przecina 40-metrowy pas rezerwy terenu pod budowę tzw. trasy mostowej. Ciągnie się od Piaseczna, wzdłuż Jeziorki aż do brzegów Wisły w Ciszycy, gdzie miałby powstać most do Józefowa. Co prawda ewentualna lokalizacja trasy już dawno została oprotestowana przez mieszkańców i władze naszej gminy, ale ciągle znajduje się w planach zagospodarowania Mazowsza. Samorząd Konstancina wystąpił do marszałka województwa z wnioskiem o wykreślenie rezerwy terenu z planu zagospodarowania przestrzennego, który jest obecnie aktualizowany. Jednak nie wiadomo czy samorząd Mazowsza odstąpi od wytyczonego wiele lat temu przebiegu trasy mostowej.

tagi

Informacje

Nadchodzące wydarzenia

There are no upcoming events at this time.

5a84b5d4f8ce3edfab6c650be30deb0bNNNNNNNNNNNNNNNNNN